slider image

Việc làm Biên phiên dịch tại TP Hồ Chí Minh

Việc làm Biên phiên dịch tại mới nhất tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách việc làm Biên phiên dịch tại tại TP Hồ Chí Minh đang được tuyển dụng

10 - 16 triệu
Ngày đăng: 03/06/2023
Hạn nộp hồ sơ: 01/07/2023
Thương lượng
Ngày đăng: 03/06/2023
Hạn nộp hồ sơ: 01/07/2023
Thương lượng
Ngày đăng: 31/05/2023
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2023
14 - 20 triệu
Ngày đăng: 28/05/2023
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2023
Thương lượng
Ngày đăng: 26/05/2023
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2023
Thương lượng
Ngày đăng: 26/05/2023
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2023
12 - 20 triệu
Ngày đăng: 13/05/2023
Hạn nộp hồ sơ: 10/06/2023
10 - 15 triệu
Ngày đăng: 25/10/2022
Hạn nộp hồ sơ: 25/11/2023

Thông tin doanh nghiệp và cơ hội việc làm Biên phiên dịch tại TP Hồ Chí Minh

Cộng tác viên biên dịch tiếng Anh tại nhà tại Hồ Chí Minh

Cộng tác viên biên dịch tiếng Anh tại nhà tại Hồ Chí Minh

Tuyển biên dịch tiếng Anh tại Hồ Chí Minh

Tuyển biên dịch tiếng Anh tại Hồ Chí Minh

Tuyển phiên dịch tiếng Hàn không cần bằng cấp tại Hồ Chí Minh

Tuyển phiên dịch tiếng Hàn không cần bằng cấp tại Hồ Chí Minh

Tuyển phiên dịch tiếng Hàn tại Hồ Chí Minh

Tuyển phiên dịch tiếng Hàn tại Hồ Chí Minh

Mục lục