Nidec Việt Nam Corporation

  • Nidec Việt Nam Corporation

GIỚI THIỆU CÔNG TY

-Nidec Việt Nam Corporation là công ty có 100% vốn của Nhật Bản chuyên sản xuất motor quạt có độ chính xác cao được xây dựng năm 2005 với 3500 cán bộ công nhân viên đang làm việc.
Do nhu cầu mở rộng sản xuất, chúng tôi đang cần tuyển nhân sự.

3 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN