Công ty TNHH Nông Nghiệp Và Công Nghệ Chăn Nuôi Nguyên Xương

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

-Công ty Nguyên Xương với gần 10 năm hoạt động, chuyên kinh doanh mặt hàng phụ gia thức ăn chăn nuôi (GS-GC-Thủy hải sản)

-Sản phẩm đa dạng cung ứng cho hầu hết các công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản xuyên suốt cả miền Bắc và miền Nam.