Công Ty TNHH Gỗ Phương Đông

  • Công Ty TNHH Gỗ Phương Đông

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Gỗ Phương Đông ( Eastern Lumber) được thành lập năm 2007, chuyên cung cấp các loại gỗ tròn và gỗ xẻ từ Mỹ, Châu Âu, Châu Phi, New Zealand, Chile, Canada cho thị trường trong nước.

2 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

0 CÔNG VIỆC HẾT HẠN