Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Viettel

1 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Tính toán kết cấu công trình.
- Thiết kế, lập bản vẽ thi công.
- Bóc tách khối lượng, nghiệm thu hồ sơ hoàn công quyết toán.
- Quản lý các công việc liên quan.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.