Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Quốc tế ISOCERT

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Quốc tế ISOCERT

Địa Chỉ:
Số 33, đường A4, Phường 12, Tân Bình
Ngành nghề:
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Đã Đăng:
1 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Quốc tế ISOCERT

Giới thiệu công ty

Mục lục

CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT

Về chúng tôi: Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận và giám định chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO.

Vị trí công ty