Hotline: 079.6699.238 contact@hcmjob.vn

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Và Đầu Tư Xây Dựng - Bộ Quốc Phòng

1 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - BỘ QUỐC PHÒNG có mã số thuế 0100726275-001 được cấp vào ngày 13/03/1999, cơ quan Thuế đang quản lý: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh