33 Le's Garden Cafe & Restaurant

33 Le's Garden Cafe & Restaurant

Địa Chỉ:
33 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, HCM
Ngành nghề:
Nhà hàng / Khách sạn
Đã Đăng:
1 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng 33 Le's Garden Cafe & Restaurant

Các công ty cùng ngành nghề tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Vị trí công ty